FINANCIën

Een belangrijk onderdeel van de afwikkelingen van de (echt)scheiding is het goed en verantwoord regelen van de financiën. Het afronden van de opleiding Register Financieel Echtscheidingsadviseur geeft mij de kennis om jullie goede afspraken te laten maken en jullie goed te adviseren over de (fiscale)gevolgen van deze afspraken. Als basis van de verdeling wordt een overzicht bezittingen-schulden gemaakt waarin o.a. wordt opgenomen de woning, de hypotheek, de waarde van de motorvoertuigen, de saldi van betaal en spaarrekeningen, de waarde van kapitaalverzekeringen en lijfrentepolissen en alle andere gezamenlijke bezittingen en wordt per item de verdeling vastgesteld en komt onder aan de streep de verrekening te staan.