werkwijze

Tijdens het kosteloos kennismakingsgesprek wordt bepaald of er een voldoende “klik” aanwezig is om samen het traject te starten. Er wordt een all-in tarief afgesproken en een plan van aanpak besproken waarbij de volgende punten worden betrokken:
Inventarisatie bezittingen en schulden
De woning en het wonen na de scheiding
De kinderen met omgangsregeling en ouderschapsplan
Partneralimentatie en kinderalimentatie
De pensioenen


Als over alle punten overeenstemming is bereikt worden de afspraken vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant.
In geval van geregistreerd partnerschap en huwelijk wordt het convenant (met een eventueel ouderschapsplan) samen met het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank en wordt de beschikking (goedkeuring van de rechtbank), na jullie toestemming, ingeschreven in de gemeentelijke registers.